Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid, een heel belangrijk concept in onze samenleving. Velen hebben een algemeen idee van wat het inhoudt, maar wat is de ware en diepe beteke

Duurzaamheid, een heel belangrijk concept in onze samenleving. Velen hebben een algemeen idee van wat het inhoudt, maar wat is de ware en diepe betekenis? Met duurzaamheid bedoelen we het vermogen dat iets in balans blijft. De kwaliteit waarmee een element, systeem of proces in de loop van de tijd actief blijft. De capaciteit waarmee een element zich verzet, verdraagt en blijft.

Duurzame ontwikkeling is een concept die als definitie is gemanifesteerd in het Brundtland rapport uit 1987, opgesteld door verschillende landen, dat verwijst naar ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het schrijven van dit uitgangspunt veronderstelde een belangrijke sociale, ecologische en economische verandering die, daarnaast, zinspeelde op morele discussies over het milieu die nog nooit eerder waren besproken.

Als het bijvoorbeeld over duurzame ontwikkeling gaat, wordt er melding gemaakt van de mogelijkheid om een regio te laten groeien door de exploitatie van zijn hulpbronnen, zonder dat deze exploitatie het toekomstige bestaan van de hulpbronnen in kwestie van gevaar brengt.

Duurzame ontwikkeling beoogt ook dat groei wordt bereikt zonder externe inmenging.

Als een land zijn economische ontwikkeling baseert op kredieten die het land heeft gekregen van een ander land, kan er niet van duurzame groei worden gesproken omdat de mogelijkheid om de voorwaarden te handhaven niet in handen is. Hetzelfde zou gebeuren als het land zou groeien van een overexploitatie van zijn niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Vroeg of laat zal de groei worden onderbroken. Daarom is duurzame ontwikkeling datgene wat wordt bereikt zonder het milieu schade toe te brengen en zonder de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Een welvaartsmaatschappij wordt bereikt in een context van economische duurzaamheid die een rechtvaardige economische groei garandeert die iedereen ten goede komt en die de bevolking kansen biedt om gelukkig te zijn. Daarnaast is het belangrijk om in gedachten te houden dat economische groei een noodzakelijke voorwaarde is om welbevinden te genereren, maar op zich niet voldoende.

Economische groei wordt bereikt door een economie waarin omstandigheden worden gecreëerd om productiviteit en concurrentievermogen mogelijk te maken. De economie moet openstaan voor de wereld door middel van eerlijke commerciële onderhandelingen en het beschermen van de nationale belangen. De omgeving moet het individu toelaten om zijn eigen beslissingen te nemen, waarbij de voorwaarden voor het creëren, onderhouden en uitvoeren van zaken worden gefaciliteerd. In dit verband moet de staat de ontwikkeling van bedrijven, efficiënte productieketens, onderzoek en ontwikkeling en veilige eigendomsrechten bevorderen om investeringen te bevorderen en juridische stabiliteit te waarborgen. In deze context worden omstandigheden gecreëerd die duurzame economische groei mogelijk maken en die het creëren van banen mogelijk maakt die worden gekenmerkt door hun waardigheid en productiviteit.

tethys