Voorbeelden van ecologische en miliue duurzaamheid

Een goed voorbeeld van ecologische duurzaamheid is te vinden in ecotoerisme. Dit type toerisme doet niets af aan de toeristische activiteit. De manier

Een goed voorbeeld van ecologische duurzaamheid is te vinden in ecotoerisme. Dit type toerisme doet niets af aan de toeristische activiteit. De manier waarop dit gebeurt, zorgt er echter voor dat de activiteit zelf de omgeving niet minder maakt. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de activiteit op de lange termijn kan worden uitgevoerd, omdat de omgeving waarin deze plaatsvindt en die de basis vormt voor het uitvoeren van dezelfde activiteit, ongewijzigd blijft door de activiteit op de lange termijn zelf.

Op deze manier wordt een symbiotische relatie gelegd tussen menselijke activiteit (bijvoorbeeld ecologisch toerisme) en de omgeving. Om menselijke activiteit op de lange termijn duurzaam te laten zijn, heeft het de goede staat van het milieu nodig. Evenzo vereist het milieu dat menselijke activiteiten worden beperkt tot een duurzame activiteit, zodat deze niet wordt vernietigd, zodat beide partijen sterker worden door menselijke activiteiten te ‘ondersteunen’.

Op deze manier bevestigt het feit dat een activiteit ecologisch duurzaam is, hetzelfde als zeggen dat genoemde activiteit een voldoende kleine impact heeft op het milieu om niet de degradatie ervan te impliceren, vanuit een oogpunt van natuurlijke hulpbronnen, of het nu gericht is op waterbehoud, bodemkwaliteit, dierlijke en plantaardige rijkdom en diversiteit, enzovoort.

tethys