Ecologische duurzaamheid

Wat de autoriteiten en de staat betreft moet er politieke wil en besluit zijn zodat de voorwaarden met betrekking tot het gebruik en de verzorging van

Wat de autoriteiten en de staat betreft moet er politieke wil en besluit zijn zodat de voorwaarden met betrekking tot het gebruik en de verzorging van natuurlijke hulpbronnen worden gerespecteerd en gewaardeerd. De staat moet onderzoek bevorderen door middel van projecten en programma’s van de staat en met deelname van particuliere ondernemingen, die als input dienen voor het nemen van deugdelijke beslissingen die prioriteit geven aan de aandacht voor de meest kwetsbare sectoren en plaatsen in het land. Richtlijnen en indicatoren voor het meten van de milieu-impact zijn vereist om de milieustand op te nemen als een horizontaal criterium voor alle voorstellen voor openbare of particuliere projecten op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast moet de staat de versterking van lokale aanpassingscapaciteiten, de waardering van voorouderlijke kennis en de verklaring van inspanningen en mechanismen voor de erkenning van goede milieupraktijken bevorderen. De staat moet een milieubeleid versterken via programma’s voor milieubescherming en educatie op het hele nationale grondgebied en op de verschillende overheidsniveaus (lokaal, regionaal en centraal).

Bedrijven moeten een cultuur van respect voor het milieu hebben. Ze moeten voldoen aan normen of goede milieupraktijken als onderdeel van programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die, naast de gemeenschap en werknemers, het milieu omvatten. Hiertoe kunnen zij bijvoorbeeld eco-efficiënte economische praktijken bevorderen.

tethys