Sociale duurzaamheid

Ten aanzien van hoe individuen en samenlevingen onderling leven en overeenkomen om de doelstellingen van ontwikkelingsmodellen te bereiken die zij voo

Ten aanzien van hoe individuen en samenlevingen onderling leven en overeenkomen om de doelstellingen van ontwikkelingsmodellen te bereiken die zij voor zichzelf hebben gekozen, rekening houdend met de fysieke grenzen van hun plaatsen en onze planeet als een geheel. Op een meer operationeel niveau komt sociale duurzaamheid voort uit de acties van thematische gebieden, die het sociale veld van individuen en samenlevingen begeleiden, gaande van het vermogen om te bouwen en ontwikkelingsvaardigheden tot ruimtelijke en ecologische onrechtvaardigheden. In die zin combineert sociale duurzaamheid gebieden van traditioneel sociaal beleid zoals gezondheid en gelijkheid met opkomende problemen zoals participatie, behoeften, sociaal kapitaal, de economie, het milieu, en meer recent met de noties van het welzijn en kwaliteit van leven.

Als we het hebben over sociale duurzaamheid, is het zeker een proces voor het creëren van succesvolle omgevingen die het welzijn bevorderen door te begrijpen wat mensen nodig hebben op de plaatsen waar zij wonen en werken. Sociale duurzaamheid combineert het ontwerp van het fysieke met het ontwerp van de sociale wereld en bevordert het welzijn van de burger in alle opzichten en begrijpt de behoeften van vrije tijd en cultuur, onder andere.

Sociale en culturele factoren worden geïdentificeerd als essentiële elementen voor hun bijdrage aan het bereiken van levendige gemeenschappen. Dus we hebben dimensies als: steun geven aan cultuur en sociaal leven. Ook het identiteitsgevoel van de gemeenschap en verbondenheid, verdraagzaamheid, respect en toewijding aan mensen uit verschillende culturen; het vriendelijke en coöperatieve gedrag van mensen die wonen rond je woonplaats; vrijetijdsmogelijkheden, sport en andere activiteiten in de gemeenschap; lage niveaus van criminaliteit en asociaal gedrag met zichtbare, effectieve en vriendelijke politiecontrole van de gemeenschap, en kansen voor alle mensen om sociaal te worden geaccepteerd en dezelfde kansen te bieden.

Enerzijds gaat het om het bevorderen van interactie en anderzijds het garanderen van binding. Op deze manier bevordert deze duurzaamheid een samenleving die zich collectief en samenhangend gedraagt, waarmee ze wordt geconfronteerd met de individualiteit en segregatie van minder duurzame stadsontwikkelingsmodellen. Dit begrip van duurzaamheid deelt de culturele overwegingen van diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Het is echter belangrijk om te verduidelijken dat in dit geval deze kwesties niet zozeer zouden worden beïnvloed door omstandigheden van identiteit en creatieve subjectiviteit, maar door de menselijke conditie zelf en onze behoefte om zich te verhouden en dit te doen binnen een kader van relatief stabiele co-existentie.

tethys