Wat is economische duurzaamheid?

Een belangrijke factor van duurzaamheid in onze samenleving is de economische duurzaamheid. Wat bedoelen we precies met economische duurzaamheid? Het

Een belangrijke factor van duurzaamheid in onze samenleving is de economische duurzaamheid. Wat bedoelen we precies met economische duurzaamheid? Het doel van een duurzame economie is om activiteiten te ontwikkelen die ecologisch en sociaal duurzaam zijn en tegelijkertijd dat ze financieel mogelijk en winstgevend zijn in het voordeel van de nationale economie. De groei is gebaseerd op het creëren van nieuwe groene banen of op de groene transformatie van bestaande banen, hiervoor zou het beleid rond verschillende pijlers moeten draaien als onder andere de promotie en gebruik van duurzame energiebronnen, de bevordering van het concurrentievermogen van duurzame activiteiten en de ontwikkeling van innovatie en onderwijs.

De duurzame economie streeft ernaar om de sociale welvaart te laten vergroten door verantwoorde consumptie beter te kunnen bevorderen, via een financieel systeem gebaseerd op groene bedrijven. Goed door de transformatie van bestaande of het creëren van nieuwe bedrijven. Het doel is om de armoede te verminderen en de kwaliteitsontwikkeling van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen, zonder de gezondheid van de planeet te verslechteren of in gevaar te brengen (zonder meer te consumeren dan de natuur genereert). Hernieuwbare energiebronnen en biologische landbouw zijn enkele voorbeelden van de manier van produceren wat de bedoeling is.

De ontwikkeling van een duurzame economie in elk gebied dat beschikt over de ontwikkeling van beleid gericht op het bevorderen van het gebruik van duurzame energiebronnen, het bevorderen van het concurrentievermogen van duurzame activiteiten en het investeren in de ontwikkeling van duurzame energie, innovatie en educatie.

Lees verder
tethys