Economische duurzaamheid

Enkele van de mogelijke manieren om te komen tot een duurzame economie kan worden ondersteund met premies of subsidies voor nieuwe duurzame economisch

Enkele van de mogelijke manieren om te komen tot een duurzame economie kan worden ondersteund met premies of subsidies voor nieuwe duurzame economische sectoren zoals schone energie (wind, zonne-energie, thermische-energie, thermische zonne-energie, enz.) of het ondersteunen van groene bedrijven. De recyclage van alle soorten afval moet ook worden verhoogd, evenals de bevordering van de toepassing van efficiëntie en energiebesparende technieken in alle gebieden van de economie.

Al deze maatregelen vereisen investeringen door de publieke sector en een lichte inspanning van de samenleving aan te passen aan deze nieuwe situaties (recycling en energiebesparing), maar het eindresultaat is het onderhoud van de kwaliteit van leven, geen afname van de prestaties het comfort huidige energie en vooral een duurzame samenleving om door te geven aan toekomstige generaties.

Hulp van agentschappen en overheidsdiensten is belangrijk, maar zodra de economie concurrerend is, is overheidssteun niet nodig, zoals blijkt uit talrijke praktische gevallen zoals het gebruik van spaarlampen en ledlampen. De ontwikkeling en innovatie (in eerste instantie gesteund door fondsen van overheidsinstanties) betekent dat ze vandaag volledig concurrerend zijn met de rest van de gloeilampen.

Als de energie die nodig is voor een samenleving afkomstig is van middelen die niet duurzaam zijn, zullen ze vanwege hun tekort steeds duurder worden en op middellange en lange termijn tot geopolitieke en economische onevenwichtigheden leiden.

Lees verder
tethys