Bijen en duurzaamheid

Voor het duurzaam beoefenen van landbouw is een ecologische balans nodig. De verschillende bewoners en elementen die behoren tot een ecosysteem vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Zo zijn voor het telen van fruit en talloze andere gewassen bijen nodig: zij bestuiven de planten waarna deze vruchten kunnen dragen.

Lange tijd ging het niet goed met de bijenpopulatie, vooral door activiteiten van de mens. Intensieve landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen hadden tot gevolg dat er steeds minder bijen waren. Landbouwers reserveren daarom vaker enkele lappen grond voor het inzaaien van bloemenvelden. Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen wordt beperkt en men kiest voor duurzame alternatieven.

Draag zelf een steentje bij

Ook thuis kan de mens zijn steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving waarin bijen zich thuis voelen: door niet een hele tuin te bestraten bijvoorbeeld, maar bewust ruimte te maken voor bloemen en planten. Ook een gazon met een speciaal voor bijen geschikt bloemenmengsel zal een grote zwerm bijen aantrekken, wat een bijzonder schouwspel oplevert voor wie daar oog voor heeft.

Een klein bijenhotel past in elke tuin. In holle bamboe en hout waarin je zelf gaatjes boort, kunnen bijen hun eitjes leggen. Het is leuk om ook kinderen daarbij te betrekken. Gefascineerd zullen ze kijken hoe de bijen af en aan vliegen. Leg deze momenten eens vast in close-ups vanuit verschillende perspectieven; de mooiste foto’s hang je in desenio lijsten aan de muur.

Zonder bijen geen voedsel

Nadat bijen lange tijd als onwelkome gasten werden gezien, is langzamerhand iedereen bekend met het feit dat bijen voor de mensheid onmisbaar zijn. Voor een groot deel van het voedsel dat we eten geldt dat er bijen nodig zijn om de betreffende planten te bestuiven. Ook grote supermarktketens zijn zich daarvan bewust. In verschillende projecten werken zij met landbouwers samen om de biodiversiteit te bevorderen. De laatste jaren is er gelukkig weer een stijging van het aantal bijen te zien.

Lees verder
tethys