Sociale duurzaamheid en veiligheid

Het bieden van veiligheid en dat dit wordt gezien als een toestand van de omgeving waarin men leeft, is direct gerelateerd aan de andere dimensies van

Het bieden van veiligheid en dat dit wordt gezien als een toestand van de omgeving waarin men leeft, is direct gerelateerd aan de andere dimensies van sociale leefbaarheid van de gemeenschap. Een crimineel sprekende veilige buurt stelt de bewoners in staat zich veilig te voelen bij andere bewoners van het complex, waardoor de sociale interactie, het gebruik van ruimtes en deelname aan gemeenschapsactiviteiten toenemen. Mensen zijn erg gevoelig voor onveiligheid en iedereen wil alleen maar zeker weten dat ze niets te vrezen hebben van hun buurtgenoten. Het gevoel van veiligheid verbetert ongetwijfeld het vertrouwen en de wederkerigheid van de bewoners en draagt op zijn beurt weer bij naar het gemeenschapsgevoel van de groep bewoners.

Om een persoon zich veilig te laten voelen, is het noodzakelijk dat hij zich een gevoel als eigenaar van de ruimte ontwikkelt, zodat hij zich voldoende identificeert met de omgeving om het te verdedigen. De staat van angst kan als de perceptie van een bedreiging voor een aspect van welzijn dat samenvalt met het gevoel niet in staat te zijn de uitdaging aan te gaan worden gezien. Angst is ongetwijfeld een van de meest destructieve factoren van velen omgevingen in verschillende steden en beïnvloedt rechtstreeks het gebruik van gemeenschapsruimten, co-existentie en de opbouw van een gemeenschapsgevoel.

Lees verder
tethys