Sociale duurzaamheid en sociale gelijkheid

Het concept van sociale rechtvaardigheid heeft zijn grondslagen in sociale rechtvaardigheid, billijkheid van verdelende rechtvaardigheid of in de verd

Het concept van sociale rechtvaardigheid heeft zijn grondslagen in sociale rechtvaardigheid, billijkheid van verdelende rechtvaardigheid of in de verdeling van middelen en gelijkheid van voorwaarden. Hoewel de definitie enigszins is veranderd, zijn eerdere studies ze hebben de algemene relatie van gelijkheid en locatie benadrukt. Binnen de stedelijke context wordt sociale gelijkheid vaak beschreven als het tegenovergestelde van sociale en ecologische uitsluiting, daarom mogen er geen belemmeringen zijn voor mensen die volledig deelnemen aan de samenleving. In geografische zin kan sociale uitsluiting zich manifesteren als achtergestelde gebieden, waar de toegang tot een groot aantal van openbare diensten en voorzieningen voor bewoners kan worden verminderd.

Van de vele middelen die beschikbaar zijn voor het meten van sociale rechtvaardigheid, wordt toegankelijkheid algemeen als een fundamentele maatregel aangehaald. Het doel is daarom om de toegang tot diensten en voorzieningen in alle geografische gebieden gelijk te maken, beschreven als horizontale rechtvaardigheid. De term toegankelijkheid verwijst naar het gemak waarmee mensen een gebouw, een plaats of faciliteit kunnen bereiken en goederen en diensten kunnen verkrijgen. We kunnen toegankelijkheid zien als een bijdrage aan het vermogen van stedelijke bewoners om beter toegang te hebben tot activiteiten, middelen, diensten, informatie en dergelijke.

Lees verder
tethys