Sociale duurzaamheid en sociaal kapitaal

We kunnen verschillende definities vinden onder sociaal kapitaal, maar in het algemeen wordt het geassocieerd met netwerken van sociale relaties, geke

We kunnen verschillende definities vinden onder sociaal kapitaal, maar in het algemeen wordt het geassocieerd met netwerken van sociale relaties, gekenmerkt door de normen van vertrouwen en wederkerigheid, die de efficiëntie van de samenleving kunnen verbeteren door acties te vergemakkelijken. Het is geen relatie tussen verstoven individuen, maar tussen gesocialiseerde individuen die zich identificeren met een gemeenschap. Ook als een troef die economische actoren beïnvloedt om met elkaar te communiceren, door middel van relaties gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid, die de transactiekosten verlaagt en coöperatieve acties bewerkstelligt die de maatschappij ten goede komen.

Studies hebben aangetoond dat gemeenschappen met een hoog niveau van sociaal kapitaal een dichte en complexe sociale relatie hebben, nuttige informatienetwerken en een perceptie van stabiliteit. Deze gemeenschappen hebben aanzienlijk hogere niveaus van welzijn in vergelijking met gemeenschappen met weinig sociaal kapitaal, die worden gekenmerkt door vervreemding, fragmentatie, eenzaamheid, intolerantie en kwetsbaarheid.

Sociaal kapitaal is een attribuut van de sociale structuur waarin de persoon wordt ondergedompeld en ten goede komt aan anderen, omdat zowel mensen als collectieven immateriële middelen beheren die “kapitaal” zijn in de algemene betekenis van activa, waarvan de mobilisatie plaats maakt voor behalen van betere resultaten in ondernemingen en strategieën dan mogelijk zou zijn geweest bij zijn afwezigheid. Kortom, sociaal kapitaal is een hulpbron die zowel individuen als samenlevingen hebben en, op gepaste wijze, aanzienlijke voordelen oplevert.

De voordelen van sociaal kapitaal kunnen worden ingedeeld in verschillende soorten, zoals economisch en materieel, waardoor toegang tot betere welvaartsniveaus mogelijk wordt. Sociaal en cultureel, degenen die voordelen genereren op het gebied van sociale integratie; en politiek en burgerschap, degenen die samenwerken om meer macht en sociale invloed te verkrijgen. Deze middelen zijn van direct nut voor de deelnemers, voor de gemeenschap en voor de samenleving als geheel.

Lees verder
tethys