Duurzaamheid en doelmatigheid: het nut van een effectieve wageninrichting

Wie tegenwoordig bewust en op een duurzame manier in het leven staat, voorziet zijn woning van ‘groene’ stroom en heeft zijn auto inmiddels van de hand gedaan. Hij reist met het openbaar vervoer om naar zijn werk te gaan en neemt de fiets om boodschappen te doen. Deugdelijke fietstassen blijken dan zeer efficiënt om de wekelijkse boodschappen te vervoeren.

Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt in energiebesparing: het doel is om zo weinig mogelijk energie te verbruiken en – indien mogelijk – gebruik te maken van ‘groene’ energie. Het milieu mag immers niet nóg meer belast worden! Wat voor energie geldt, geldt echter ook voor andere zaken, zoals voedsel. Het is niet alleen de consument die voedsel verspilt; ook bij de supermarkten vindt regelmatig voedselverspilling plaats. Verder dient men zuinig te zijn met water: schoon drinkwater is van levensbelang en waterverspilling is dan ook uit den boze!

Verspilling tegengaan

Om verkwisting in het algemeen tegen te gaan moet men alles waarvan men dagelijks gebruik maakt op prijs stellen en doelmatig benutten. Duurzaamheid en efficiëntie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is bijvoorbeeld een bedrijfswagen efficiënt wanneer deze over een doelmatige wageninrichting beschikt. De capaciteit van de wagen kan met een dergelijke inrichting optimaal benut worden: talloze gereedschappen en reserveonderdelen kunnen systematisch opgeborgen en geordend worden. Het maken van een extra rit naar de werkplaats om vergeten reserveonderdelen op te halen zal met een effectieve Bedrijfswageninrichting niet meer voorkomen, waardoor er weer brandstof – energie – kan worden bespaard. Dit simpele voorbeeld laat zien dat duurzaamheid en doelmatigheid samengaan.

Logistieke verduurzaming

Ook in de wereld van de logistiek is duurzaamheid een belangrijk thema geworden. Het logistieke proces – het vervoer van goederen van A naar B of nauwkeuriger gezegd: het transport van (eind)producten uit de fabriek naar de klanten – werd vroeger vooral gekenmerkt door economische factoren zoals kostenbesparing en klanttevredenheid. Met duurzaamheid werd nauwelijks rekening gehouden. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen: er worden tegenwoordig duurzaamheidsdoelen opgesteld, welke binnen afzienbare tijd dienen te worden gerealiseerd.

Stadsdistributie

Vooral de toenemende verstedelijking vormt een knelpunt voor de logistiek. Steden raken verstopt door extra bouw- en vrachtverkeer. Toch moeten de winkels en de horecagelegenheden in de stad regelmatig worden bevoorraad. Onnodig te zeggen dat de luchtvervuiling in de steden toeneemt. Een van de duurzaamheidsdoelen met betrekking tot de logistiek is dan ook een schonere stadsdistributie. Elektrisch vrachtvervoer lijkt in eerste instantie de ideale oplossing voor dit probleem te zijn, maar de batterijen waarmee deze transportmiddelen worden aangedreven zijn uiteindelijk zeer schadelijk voor het milieu!

Loze investeringen

Om bij te dragen aan een schoner stadsmilieu hebben talloze logistieke- en bouwbedrijven besloten om te gaan investeren in vrachtwagens en bedrijfswagens die elektrisch worden aangedreven. Het probleem wordt daarmee echter alleen maar verplaatst: velen zijn inmiddels op de hoogte van de milieuschade die ontstaat door nikkelwinning – de batterijen van elektrische auto’s bevatten nikkel – en de afvalhoop die ontstaat door afgedankte batterijen.

Intelligent investeren

Het is daarom beter om voor wérkelijk duurzame investeringen te kiezen: bedrijfswagens kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van doelmatige wageninrichtingen en vrachtwagens dienen zoveel mogelijk goederen ineens te kunnen vervoeren. Ook pakketbezorgers zouden gebruik kunnen maken van een effectieve wageninrichting. Indien men alles doelmatig en optimaal zou benutten, zou er van verspilling geen sprake meer zijn en zou het milieu er veel beter voor staan.

Lees verder
tethys