De verantwoordelijkheid van de mens

Milieuproblematiek is momenteel een hot item. We consumeren veel te veel, meer dan we nodig hebben. Het koopgedrag van de mens is belangrijk om de economie draaiende te houden en dit gedrag wordt aangemoedigd door middel van overtuigende reclame, die ons doet laten geloven dat we bepaalde spullen toch écht nodig hebben. De schaduwzijde van dit overmatige koopgedrag is de berg afval die zich ophoopt in onze wereld.

Adam, de eerste mens

Volgens de Islam werd de eerste mens Adam geschapen uit klei en op de aarde geplaatst, omdat Allah dat zo had bepaald. Allah verkondigde aan de Engelen dat hij de mens had aangesteld als zijn plaatsvervanger (khalifah) op aarde. Wat betekent dat? Dat betekent dat alles wat zich hier op aarde bevindt, gemaakt is voor de mens, opdat de mensheid in alles wordt voorzien. Maar het betekent ook dat de mens een grote verantwoordelijkheid draagt! Deze verantwoordelijkheid houdt in dat hij/zij niet verkwistend zal zijn. En dat hij/zij dankbaar is ten opzichte van zijn/haar Schepper.

En Allah houdt niet van hen die buitensporig zijn

De Islam is een religie die de gelovigen aanmoedigt tot balans en evenwicht. Dit doet denken aan de kleur groen. Groen is niet warm en niet koud, groen is de kleur van het midden. Groen geeft rust en vrede. Groene kleding voor de jeugd is te vinden bij Kids brand store en gemakkelijk online te bestellen. De Koran zegt dat de mens niet moet verspillen dat wat hem gegeven is. Hiermee wordt voedsel en water bedoeld, maar ook ‘tijd’ en ‘levensenergie’. Het gaat hier om bescheidenheid in de ruimste zin van het woord: nederigheid, matigheid en eenvoud. Want Allah houdt niet van diegenen die aan buitensporigheid doen! Dus alles waar té voor staat wordt afgeraden. De mens zou dankbaar moeten zijn voor dat wat hij heeft en niet steeds naar nog meer moeten verlangen.

De groene islam

De Koran legt de nadruk op de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van de schepping. De Koran zet dus aan tot milieubewustzijn. De mens zou zorgvuldig moeten omgaan met de natuurlijke omgeving. Het goede nieuws is dat er momenteel veel moslims zijn die groen denken en doen. De Groene Islam is een milieubeweging die al decennia lang actief is, zowel nationaal als internationaal! Het concept ‘duurzaamheid’ wordt hier omgezet in praktische activiteiten!

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Waarom streeft de mens altijd naar meer en meer? Het ‘hebben’ lijkt belangrijker te zijn dan gewoon mens te ‘zijn’ en te genieten van wat er reeds is. De kwaliteit van het leven heeft plaats gemaakt voor kwantiteit die inspeelt op de begeerten van de mens. De Islam roept een halt toe aan deze begerigheid en spoort de mensheid aan tot matigheid en vooral ook tot dankbaarheid. Dit is de sleutel tot levenskwaliteit, tevredenheid én duurzaamheid!

Lees verder
tethys