Het is tijd om het tij te keren

De aarde verandert voortdurend en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Toch lijkt het of we op een punt staan van ongekende uitdagingen als het gaat om het klimaat en het milieu. Het klimaat en het leven op aarde is altijd aan veranderingen onderhevig geweest, maar nu hebben we te maken met bedreigingen die ons welzijn in de weg staan. Misschien kunnen we het tij niet keren, maar we kunnen er in ieder geval alles aan doen om te zorgen dat de schade voor de mensheid meevalt.

De schade beperken

We kunnen proberen om de schade tot een minimum te beperken door te beschermen wat er nu nog is. Misschien kunnen we zelfs de negatieve ontwikkelingen omkeren door ecosystemen te herstellen. Om een lange termijn duurzaamheid te bereiken, moeten we het klimaat, het milieu, de economie en de samenleving erbij betrekken.

Thuis of op kantoor

Soms kan dat al met simpele dingen. Door bijvoorbeeld efficiënt en duurzaam te werken. Door weinig papier te verspillen, het kantoor duurzaam in te richten en misschien wat vaker vanuit thuis te werken. Met een goed gepersonaliseerd CRM-systeem van Lime technologies heb je alles bij de hand voor de dagelijkse werkzaamheden. Bespaar ook op de energiekosten, zorg bij een kantoorpand voor minimaal energielabel C. Print groen en kies voor duurzaam papier en een Fair Trade koffiehoekje. Zo zijn er genoeg dingen te bedenken om efficiënter én duurzamer te werken. Ook thuis kun je bijdragen aan een gezond milieu en kiezen voor duurzaamheid. Eet bijvoorbeeld voedel uit lokale bronnen, bespaar energie en kies voor groene energie. Wees zuinig met je spullen en recycle je afval. En als je gaat reizen, doe dat dan slim.

Een wereldwijde verandering

We kunnen er niet onderuit dat het klimaat wereldwijd mede door de mens verandert. Onze economie is afhankelijk van fossiele brandstoffen, grote streken raken ontbost en de kwaliteit van de bodem neemt af. We laten de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer toenemen, wat een rol speelt in de klimaatsverandering op de hele planeet. Hierdoor zien we steeds meer droogte en hittegolven, maar ook zwaardere stormen en andere natuurrampen. We veroorzaken met zijn allen een klimaat- en milieucrisis.

Onze verantwoordelijkheid nemen

De gevolgen zijn zichtbaar in een afname van de biodiversiteit en dat gaat in een rap tempo. Pesticiden, vernietiging van leefgebieden of vervuiling dragen hieraan bij. Zo heeft dus de aantasting van het milieu niet alleen invloed op de mens, maar ook op planten en dieren.

Het wordt dus echt tijd om het tij te keren. We moeten stoppen met de vervuiling en minder afval produceren, de broeikasgassen terugdringen en kiezen voor duurzame mobiliteit. Het is verstandig om milieuschadelijke subsidies te verlagen en vervuilende technologieën te verbieden. Duurzame alternatieven moeten juist gepromoot en ondersteund worden en we moeten we spaarzaam omgaan met ons natuurlijk kapitaal. Het is tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en haast te maken met de veranderingen.

Lees verder
tethys